(Portfolio:) ContractMANAGEMENT

Contracten moeten gemanaged worden. Daar is gelukkig geen discussie meer over. Contracten dienen immers een doel. Om te bereiken dat contractafspraken langer dan alleen bij aanvang nagekomen worden helpt Purformance u met het ontwikkelen van een eigen systematiek die de naleving bevorderd.

Want hoe gaan dingen? Contracten hebben de neiging diep in laden weg te zakken, opzegtermijnen worden stilzwijgende verlengingen, ingewijde personen wisselen (ook bij uw leverancier), facturen worden geparafeerd zonder verificatie en de prestaties van uw leverancier kunnen flink gaan afwijken van de oorspronkelijk gemaakte afspraken. En niemand die het signaleert of die u waarschuwt wanneer marktomstandigheden totaal zijn veranderd. U hàd uw zaakjes goed voor elkaar, maar veronachtzaamde de bewaking toen het goed leek te gaan. Het gebeurt overal en telkens weer.

Onze ondersteuning omvat instrumenten voor het bewaken van expiratiedata en het uitwerken van processchema’s, checklisten, controles op prijsindexeringen, herinneringsmethodieken en benoemde en meetbaar gemaakte prestatie-indicatoren. Om u te helpen bij het sturen.

Advertentie Purformance

Dit is geen gemakzucht van onze kant: maar de vraag uit onze advertentie “hoeveel zin een contractmanager voor twee uur per week heeft” zult u zelf moeten beantwoorden. En reken nu eens níet in geld. Maak in plaats daarvan een inschatting van het percentage van de arbeidstijd dat uw werknemers kwijt zijn aan het reageren op – en het herstellen van fouten van anderen. Is dat zes procent? Wij denken dat het meer zal zijn. Maar 6% komt al neer op twee verspilde uren arbeidstijd.

En dan hebben fouten van (in dit geval) leveranciers niet alleen hun weerslag op deze medewerkers. Het betekent ongevraagde afleiding en ongewenst extra werk voor gemiddeld drie andere afdelingen. Plus overlegtijd. Plus verslaglegging. Plus terugkoppeling. Plus monitoring. Plus … u weet wat wij bedoelen.

Preventie voorkomt herstelkosten, dat is al oude wijsheid.
Twee uur actief contractmanagement per week betekent een serieuze vermijding van kosten.

Preventie voorkomt herstelkosten, dat is al oude wijsheid. Twee uur actief contractmanagement per week betekent een serieuze vermijding van kosten.

Twee uur contractmanagement? Dat zal rond de € 180,- kosten.

Is dat echt wat u wilt weten? De opbrengsten zijn namelijk interessanter. Er zijn contractmanagers die hun kosten door het innen van de boeteclausules ruimschoots overtreffen. Misschien is dat bij u ook mogelijk.

Maar voordat u zich rijk rekent: verlies niet uit het oog dat er dan kennelijk iets helemaal verkeerd zit. Van zo’n contractpartner heeft uw organisatie meer last dan boetes kunnen goedmaken. Beheersen en voorkomen, daar gaat het om.

Wilt u stappen zetten op het gebied van contractmanagement? Huur een ‘Purformer’ in. Of laat Purformance een nalevingsprotocol ontwerpen. Of laat ons uw medewerkers opleiden. Kennis delen blijft immers ons handelsmerk.